[Moradon Merchant] Clark (El Morad Castle)

1- [Descendant of Hero] Festival Preparation

[Moradon Merchant] Clark NPC’si ile göreve başlıyoruz. Görevi tamamlıyoruz ve yeni görevimizi alıyoruz.

2- [Descendant of Hero] Preparation is the best party

Kalluga Valley haritasında bulunan Ancient adlı yaratıklardan keserek görevde istenen eşyaları topluyoruz. (5 adet Aged Wine) Görevi [Secret Agent] Clarence‘e teslim ederek 1 Milyon EXP, 50 NP ve silah (istediğimizi seçerek) ödülümüzü alıyoruz.

3- [Descendant of Hero] Preparation is the best party

Asga Village‘de bulunan Bloodon adlı yaratıklardan 5 adet Meat of the Blood Don toplamamız isteniyor. Eşyaları toplayıp, [Secret Agent] Clarence‘e teslim ederek ödüllerimizi (1 Milyon EXP, 50 NP, Weapon Breaker kolluk ve Festival Preparation Box) alıyoruz. (Görevde verilen kolluğu alırken sınıfınıza uygun parçayı almayı unutmayınız.)

4- [Descendant of Hero] Preparation is the best party

Önceki görevde tarafımıza verilen Festival Preparation Box eşyasını El Morad Castle‘da bulunan [Imperial Palace Chef] Veros adlı NPC’ye teslim ediyor ve ödülümüzü (125 bin EXP 30 bin Coin ve Completed Festival Cooking) alıyoruz.

5- [Descendant of Hero] Let’s Start The Festival!

Yine bir önceki görevde verilen Completed Festival Cooking eşyasını [Moradon Merchant] Clark adlı NPC’ye teslim ederek görevi tamamlıyoruz. (Ödül: 125 bin EXP ve 10 bin Coin)

6- [Descendant of Hero] The more, the merrier.

İstenen cevapları Moradon‘da bulunan KaishanCougar ve Menissiah adlı NPC’lerden temin ederek görevi teslim ediyoruz. (Ödül:250 bin EXP 50 bin Coin)

7- [Descendant of Hero] Attack

[Captain Polkwein ile konuşmamız isteniyor.

8- [Descendant of Hero] Unidentified Attack

Eslant haritasında bulunan [Sage of Islant] Agatha adlı NPC ile konuşmamız isteniyor.

9- [Descendant of Hero] Identity of the Monster

20 adet Harpie kesmemiz isteniyor. Görevi tamamladıktan sonra, teslim ediyor ve ödüllerimizi (2 Milyon EXP, 50 NP ve Map of Monster’s Den) alıyoruz. (Görevde verilen başlığı alırken sınıfınıza uygun parçayı almayı unutmayınız.)

10- [Descendant of Hero] I’m asking for permission

Önceki görevde tarafımıza verilen eşyayı [Captain] Polkwein‘e teslim ederek görevi tamamlıyoruz. (Ödül: 125 Bin EXP ve 30 Bin Coin)

11- [Descendant of Hero/Boss] Horrible Spoil

Eslant haritasında bulunan Grendel adlı yaratıktan Right Arm of Grendel eşyasını elde etmemiz bekleniyor. Yaratığı keserek istenen eşyayı alıyoruz ve görevi [Captain] Polkwein‘e teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz. (25 Milyon EXP 150 NP 2 Certificate of Victory)

KAZANDIĞIMIZ TOPLAM EXP: 29.625.000

1- [Long Revenge] The Second Attack

[Captain] Polkwein NPC’si ile başladığımız bir diğer chat görevi bizi Laiba Village‘de bulunan [Archmage] Drake adlı NPC’ye yönlendiriyor.

2- [Long Revenge] Belongings of Fallen Soldier

Kalluga haritasında bulunan Lich adlı yaratıklardan elde ettiğimiz Memento of a Dead Soldier (3 adet) eşyası ile görevi teslim ediyor ve ödülümüzü (1 Milyon EXP, 50 NP, Weapon Breaker ayaklık, Broken Memento of a Soldier) alıyoruz. (Görevde verilen ayaklığı alırken sınıfınıza uygun parçayı almayı unutmayınız.)

3- [Long Revenge] Broken Loyalty

Önceki görevde ödül olarak verilen eşyayı Eslant haritasında bulunan Agatha adlı NPC’ye teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz. (125 bin EXP ve 20 bin Coin)

4- [Long Revenge] Can’t Rest in peace beacuse of a …..?????

Dragon Tooth Commander adlı yaratıklardan 5 adet Fragment of Rage eşyası elde ediyor ve görevi teslim ederek ödülümüzü alıyoruz. (2.5 Milyon EXP ve 30 bin Coin)

5- [Long Revenge] Holy Water For Restoration

EMC‘de bulunan [Priest] Minerva adlı NPC’ye yönlendiriliyoruz.

6 – [Long Revenge] Materials of Holy Water

Görevde istenen eşyaları NPC’lerden temin ederek görevimizi teslim ediyoruz. (Ödül: 1 Milyon 250 bin EXP 100 bin Coin Holy Water of Restoration)

7- [Long Revenge] Sword strengthened by anger

Önceki görevde verilen eşyayı Eslant haritasında bulunan Agatha‘ya teslim edip, ödülümüzü alıyoruz. (3 adet Weapon Enchant Scroll, 125 bin EXP ve 50 NP)

8- [Long Revenge] Rehearsal

Agatha ile görüşüyoruz, 30 adet Troll kesmemiz isteniyor. İstenen yaratıkları keserek görevi tamamlıyor ve ödülümüzü (2 Milyon EXP, 50 NP ve Weapon Breaker pantolon) alıyoruz. (Görevde verilen pantolonu alırken sınıfınıza uygun parçayı almayı unutmayınız.)

9- [Long Revenge] Everything’s ready

[Captain] Polkwein ile görüşmemiz isteniyor.

10- [Long Revenge/Boss ] Revenge vs.Revenge

Eslant bölgesinde bulunan Grendel’s Mother adlı yaratıktan Hair of Grendel’s Mother eşyasını elde etmemiz isteniyor. İlgili yaratığı keserek eşyayı elde ediyor ve görevi tamamlıyoruz. (Ödül: 37 Milyon 500 bin EXP, 150 NP, 2 Certificate of Victory)

KAZANDIĞIMIZ TOPLAM EXP: 44.500.000

[Guard] Zalk

1- [Self-made Hero] Dragon Warning’s

2- [Self-made Hero] Finding Clues

İlgili eşyalar Heppa, (Cougar olarak yönlendirme yapılmakta) Patrick ve Bilbore adlı NPC’lerden elde edilmektedir.

3- [Self-made Hero] Where abouts of a Thief

Kalluga Valley’de bulunan Runaway Slaves adlı NPC’ye gitmemiz isteniyor.

4- [Self-made Hero] Lost Golden Goblet

Laiba haritasında bulunan Uruk Tron adlı yaratıklardan 5 adet Golden Goblet topluyor ve görevi teslim ediyoruz. (Ödül: Golden Goblet of a Dragon 2.5 milyon EXP 10 bin Coin)

5- [Self-made Hero] Put the things back

[Guard] Zalk‘a görevi teslim ediyoruz ve ödülümüzü alıyoruz.

6- [Self-made Hero] It’s too late

Önceki görevde tarafımıza verilen Golden Goblet of a Dragon eşyasını Captain Polkwein‘e teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

7- [Self-made Hero] Unmeltable Armor

Doda Camp‘da bulunan Burning Skeleton adlı yaratıklardan görevde istenen Unsmelted Metal eşyasını elde ediyoruz. Görevimizi teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

8- [Self-made Hero] Is it really Unmeltable?

Laiba Village‘de bulunan Flame Rock adlı yaratıktan 40 adet keserek görevi tamamlıyor ve ödülümüzü alıyoruz.

9- [Self-made Hero/Boss]Fighting is the best way

Eslant haritasında bulunan Fierce (Ireful) Red Dragon‘u keserek içinden çıkan 2nd Molar of the Red Dragon eşyasını teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

KAZANDIĞIMIZ TOPLAM EXP: 59.000.000

Grey ve Wells

Wells adlı NPC ile başlıyoruz.

1- Subjugation of Goblin Village 1

20 adet KOBOLD keserek görevi tamamlıyoruz ve ödülümüzü alıyoruz.

2- Subjugation of Goblin Village 2

100 adet BUGBEAR keserek görevi tamamlıyoruz ve ödülümüzü alıyoruz.

3- Subjugation of Goblin Village 3

100 adet POOKA keserek görevi tamamlıyoruz ve ödülümüzü alıyoruz.

4- Subjugation of Goblin Village 4

100 adet Goblin Bouncer keserek görevi tamamlıyoruz ve ödülümüzü alıyoruz.

5- Reporting Results

Önceki görevden elde ettiğimiz “Village Supression Result” eşyasını Nez adlı NPC’ye teslim ederek, görevi tamamlıyoruz.

Grey adlı NPC’nin görevleriyle devam ediyoruz.

KAZANDIĞIMIZ TOPLAM EXP: 60.125.000

Grey adlı NPC’nin görevleriyle devam ediyoruz.

1- Long-lasting life

2- Collecting Poison 1

3- Putting poison in the food

Önceki görevden tarafımıza verilen eşyaları Goblin Village’de bulunan Goblin Food Box, Goblin Wells ve Goblin cauldron’a uğrayarak teslim ediyor ve görevde istenen eşyaları temin ediyoruz.
Her görev sonrası bu işlemleri tekrar ediyoruz.

4- Collecting Poison 2

5- Putting poison in the food 2

3. görevde yaptığımız işlemleri tekrar ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

6- Collecting Poison 3

İstenen eşyayı Baron keserek elde edebiliyoruz.

7- Putting poison in the food 3

3. görevde yaptığımız işlemleri tekrar ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

8- Collecting Poison 4

İstenen eşyayı Burning Stone keserek elde edebilirsiniz.

9- Putting poison in the food 4

3. görevde yaptığımız işlemleri tekrar ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

10 – Research on Sample

Half Troll Warrior keserek istenen eşyadan 3 adet toplayıp, görevi teslim ediyoruz.

11- Research Result

Önceki görevde tarafımıza ödül olarak verilen Test Result‘ı EMC‘de bulunan Nez‘e teslim ediyor ve görevi tamamlamış oluyoruz.

KAZANDIĞIMIZ TOPLAM EXP: 57.625.000

Hunter Halon Başlangıçlı Görevler (Doda Camp)

Prepare to Hunt

Bizden istenilen 10 adet Blood of wolf , 1 adet Horn Crossbow (+3) , 5000 Arrow eşyalarını temin ederek görevi teslim edeceğiz.

Practice Hunt

50 adet Hornet (Laiba Village) keserek görevi tamamlıyor ve ödülümüzü alıyoruz.

Hunting Game I

50 adet Tyon kesmemiz isteniyor.

Hunting Game II

50 adet Undying kesmemiz isteniyor.

Hunting Game III

50 adet Half Troll Warrior kesmemiz isteniyor.

Hunting Game IV

50 adet Centaur kestikten sonra görevi teslim ediyor ve böylece bu seriyi de tamamlamış oluyoruz.

KAZANDIĞIMIZ TOPLAM EXP: 97.500.000

Crack of All Means

1- [Crack of All Means] Ominous Atmosphere

2- [Crack of All Means] Sign

Laiba Village bölgesinde bulunan Lamia adlı yaratıklardan ilgili eşyayı elde ediyor ve Nez‘e götürüp görevi teslim ediyoruz.

3- [Crack of All Means]Dispatching Inspectors

Kalluga‘da bulunan [Order of the Sorcery] Knoker adlı NPC ile konuşmamız isteniyor.

4- [Crack of All Means] What’s The Problem?

Görev bizi içeriye çekmekte ilgili yaratıklardan 4 adet Polluted snake’s Scale ve sondaki yaratıktan da Polluted and strong snake’s scale elde ediyor ve görevi tamamlamış oluyoruz. [Order of the Sorcery] Knoker‘a görevi teslim ediyoruz ve ödülümüzü alıyoruz.

5- [Crack of All Means] Reason for Contamination

Eslant Entrance haritasında bulunan Haunga Warrior‘lardan istenen eşyayı temin ediyor ve görevi tamamlıyoruz.

6- [Crack of All Means] The Second Mission

Önceki görevde verilen eşyayı Kalluga‘da bulunan Knoker‘a götürüyor ve görevi tamamlıyoruz.

7- [Crack of All Means] The best medicine for a ma

8- [Crack of All Means] Question

Nez ile konuşmamız isteniyor.

9- [Crack of All Means] What’s this?

Clarence ile konuşup, önceki görevin sonunda tarafımıza verilmiş olan raporu teslim etmemiz isteniyor.

10- [Crack of All Means] Mend the barn before the h

Clarence‘e teslim ediyoruz.

11 – [Crack of All Means] How to deal with the new di

Nez‘e teslim ediyoruz.

12- [Crack of All Means] Experiment Needed

Önceki görevde tarafımıza verilen eşyayı içeride bulunan [Biologist] Ramark adlı NPC’ye teslim ediyoruz.

13- [Crack of All Means] Additional Material

Görevi tamamlıyor yine aynı NPC ile konuşarak ödülümüzü alıyor ve bölgeden çıkışımızı gerçekleştiriyoruz.

14- [Crack of All Means] Developing antibiotic?

Kalluga‘da bulunan Knoker ile konuşmamız isteniyor.

15- [Crack of All Means] Drug to the Pharmacist

Nez‘e teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

16- [Crack of All Means] Apppropriate Prescription

Timing Flow (Tyon) eşyasının R vuruşu ile Tyon‘a 30.000 vurarak tek atabiliyoruz.

17- [Crack of All Means] Apppropriate Prescription 2

Timing Flow (Megantheron) eşyasının R vuruşu ile Megantheron‘a 30.000 vurarak tek atabiliyoruz.

18- [Crack of All Means] We need more antibiotics

İstenen eşyaları Sundries üzerinden temin ediyor ve Knoker‘a teslim ediyoruz.

19- [Crack of All Means] Apppropriate Prescription 3

Timing Flow (Hell Hound) eşyasının R vuruşu ile Hell Hound‘a 30.000 vurabiliyoruz.

[COLOR=”#FF0000″][Crack of All Means] Görev Serisinin Devamı
[/COLOR]

20- [Crack of All Means] The worst is over, but …

Colony Zone haritasında bulunan Markus‘a gidiyoruz.

21- [Crack of All Means] Fundamental Reason

22- [Crack of All Means] Uncontrollable Mana

Görev bizi içeri çekiyor. İçeride bulunan yaratıkları keserek, istenen eşyaları temin ediyor ve görevi tamamlıyoruz.

23- [Crack of All Means] Deliver it carefully

Nez‘e gidiyoruz

24- [Crack of All Means] Vielding an outcome

Raporu alıyoruz.

25- [Crack of All Means] Finding the Crack

Raporu Markus‘a götürüyoruz.

26- [Crack of All Means] Stop Crack of All Means

Tale Village‘e ışınlanıyoruz. Bu bölgede bulunan Shadow Rift‘i kesiyoruz ve içerisinden çıkan [Leader] Shadow of Krowaz adlı yaratığı kesip görevi tamamlıyoruz. Markus adlı NPC’ye görevi teslim ederek ödülümüzü alıyoruz. Böylece bu görev serisini de tamamlamış oluyoruz.

KAZANDIĞIMIZ TOPLAM EXP: 170.250.000